Psycholog Dziecięcy

Nasz psycholog dziecięcy oferuje kompleksową diagnostykę, terapię i poradnictwo rodzicielskie w zakresie problemów i zaburzeń dziecięcych, takich jak ADHD, lęki, depresja czy autyzm, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i rodziny.

Nasz psycholog dziecięcy oferuje kompleksową diagnostykę oraz terapię problemów emocjonalnych i zachowania u dzieci, stosując indywidualne podejście dostosowane do wieku i rozwoju dziecka.

Jego profesjonalne wsparcie obejmuje diagnozowanie i leczenie różnorodnych zaburzeń dziecięcych, takich jak ADHD, lęki, depresja czy autyzm. Dodatkowo, psycholog dziecięcy udziela porad rodzicom w zakresie rozwoju dziecka, budowania zdrowych relacji rodzinnych oraz radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. Nasza strona www to miejsce, gdzie rodzice mogą znaleźć kompetentne wsparcie dla swoich dzieci i otrzymać indywidualne podejście dostosowane do ich potrzeb.

Zapraszamy na konsultacje psychologiczne.

Nasz psycholog dziecięcy zajmuje się się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, a także poradnictwem rodzicielskim.

Oferujemy konsultacje dla dzieci i młodzieży w zakresie:

  • zaburzeń psychosomatycznych,
  • chorób przewlekłych,
  • zaburzeń odżywiania i karmienia,
  • zaburzenia lękowe/zaburzenia nastroju,
  • trudności w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami życiowymi,
  • trudności w relacjach,
  • poczucie wykluczenia towarzyszące pandemii,
  • problemy emocjonalne,
  • problemy wychowawcze,
  • ADHD,