Sensoludki

Na naszych zajęciach, połączymy wiele różnych elementów terapii w jedno spójne doświadczenie. Przeplatając terapię sensoryczną, elementy poznawcze oraz terapię ręki i Montessori, zapewnimy kompleksowe wsparcie rozwoju Twojego dziecka.

W trakcie zajęć będziecie mieli okazję do wielu różnorodnych doświadczeń. Dzięki zabawom, będziemy rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, a także wspierać motorykę małą i dużej ruchy. Nie będzie brakuje również radości z bawienia się i eksplorowania świata wokół nas.

W trakcie naszych zajęć nie tylko rozwijamy umiejętności poznawcze, ale również stawiamy na rozwijanie kreatywności i wyobraźni Twojego dziecka. Poprzez różnorodne zabawy, będziemy pobudzać zmysły, kształtować umiejętności społeczne i sensoryczne, a także rozwijać umiejętność koncentracji i skupienia uwagi.

Nie obawiaj się, że będziecie musieli pozostawać czystymi - u nas brudzenie się jest wręcz mile widziane! Dzieci uczą się poprzez eksperymentowanie i odkrywanie, dlatego na naszych zajęciach będą miały okazję do interakcji z różnorodnymi materiałami i substancjami sensorycznymi, co sprzyja rozwijaniu zmysłów, koordynacji ruchowej oraz kreatywności.

Jesteśmy nastawieni na wszechstronny rozwój Twojego dziecka, skupiając się zarówno na umiejętnościach poznawczych, jak i motorycznych. Wprowadzając elementy terapii ręki, Montessori oraz zabaw rozwijających myślenie przyczynowo-skutkowe, chcemy zapewnić kompleksowe wsparcie w procesie nauki i rozwoju Twojego dziecka.

Podczas naszych zajęć stawiamy na twórcze podejście, zachęcamy dzieci do samodzielnego myślenia, odkrywania, eksperymentowania i zdobywania nowych umiejętności. Chcemy, żeby Twoje dziecko miało nie tylko dobrą zabawę, ale także rozwijało się na wielu płaszczyznach, zdobywało nowe doświadczenia i nabierało pewności siebie.

Zapraszamy na nasze zajęcia, gdzie zadbamy o kompleksowe wsparcie rozwoju Twojego starszaka, poprzez różnorodne i dostosowane do wieku zabawy, aktywności sensoryczne i terapeutyczne elementy. U nas będziecie się bawić, rozwijać i doświadczać, tworząc pozytywne i wartościowe doświadczenia dla Twojego dziecka!

Jest to mix różnych elementów zajęć odpowiadający potrzebą starszych maluchów i wspierający ich rozwój.

Na zajęciach przeplatamy elementy terapii sensorycznej, elementy poznawcze oraz elementy terapii ręki, Montessori, poprzez zabawy rozwijamy myślenie przyczynowo-skutkowe. Będziemy dużo doświadczać, myśleć, brudzić się a przede wszystkim będziemy się bawić!

Na zajęciach wspieramy rozwój starszaka, skupiamy uwagę na elementach poznawczych, wspieramy motorykę małą i wprowadzamy elementy motoryki dużej.

Zajęcia skierowane są do STARSZAKÓW w wieku od 4 do 6 lat.
Czego spodziewać się po zajęciach?

Wsparcia procesów poznawczych odpowiednich do wieku. Pobudzenia kreatywności.

Będziemy się dużo brudzić, taplać, błocić – dlatego zabierzcie proszę ubrania na zmianę.