Smyko Multisensoryka

Są to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej.

Są to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej.

Multisensoryka to podejście terapeutyczne, które angażuje wiele zmysłów jednocześnie w celu stymulowania rozwoju sensorycznego, emocjonalnego i poznawczego. Wykorzystuje różnorodne bodźce zmysłowe, takie jak dźwięki, obrazy, dotyk, ruch i zapach, w celu tworzenia zintegrowanych doświadczeń sensorycznych. Multisensoryka jest stosowana w terapii dzieci z różnymi trudnościami, takimi jak zaburzenia sensoryczne, autyzm, ADHD czy opóźnienia w rozwoju, w celu poprawy integracji sensorycznej, percepcji i funkcji poznawczych.

SMYKO – MULTISENSORYKA® są zajęciami o charakterze:
 • Rozwojowym – wspierają całościowy rozwój dziecka.

 • Profilaktycznym – zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).

 • Przesiewowym – prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.

 • Edukacyjnym – rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

 • Zabawowym – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.

 • Nastawionym na proces – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania.

Dla kogo proponujemy zajęcia multisensoryczne

Zajęcia są skierowane do wszystkich dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia/ a nawet starszych  i ich rodziców lub opiekunów, z podziałem na grupy wiekowe.

Zapraszamy wszystkie dzieci,  a w szczególności  dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej, czyli:

 • ciąża wysokiego ryzyka (min. bliźniacze i wieloracze, in-vitro, zagrożone),

 • nieprawidłowości okołoporodowe, – porody przez cesarskie cięcie,

 • wcześniactwo,

 • obniżona punktacja Apgar,

 • nieprawidłowości w napięciu mięśniowym (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria),

 • problem z ssaniem,

 • późne osiąganie kamieni milowych w rozwoju,

 • dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby”(mało śpią i często się wybudzają, trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone bądź unikają kontaktu fizycznego),

 • dzieci nadwrażliwe na bodźce.

Czego spodziewać się po zajęciach
 • Na zajęciach stymulujemy 7 zmysłów, przede wszystkim skupiając się na 3 podstawowych systemach zmysłowych.

 • Zajęcia są modyfikowane do możliwości i potrzeb poszczególnej grupy.

 • Każde zajęcia przebiegają wg stałego planu, w specjalnie przygotowanej do tego sali.

 • Zabawy i aktywności są proponowane przez prowadzącego, ale jest też czas na zabawę własną.

 • Nigdy nie zmuszamy i nie robimy nic na siłę, zajęcia są tak zaaranżowane aby każdy znalazł coś dla siebie – staramy się podążać za dzieckiem na ile to tylko możliwe i pod tym kątem modyfikować zabawy.

 • Rodzice dostają informacje w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem i dlaczego.

 • Będziemy się dużo brudzić, taplać, błocić – dlatego zabierzcie proszę ubrania na zmianę☺

Wszystko po, to żeby jak najlepiej wspierać rozwój oraz edukować rodziców: jak w prosty sposób, poprzez zabawę wspierać rozwój własnego dziecka na co dzień. Czerpiąc przy tym dużo radości i satysfakcji ze wspólnej zabawy.