Fizjoterapia pacjentów neurologicznych

Fizjoterapia pacjentów neurologicznych to specjalistyczna forma rehabilitacji, która skupia się na diagnozowaniu, leczeniu i poprawie funkcji ruchowych u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak udary, pourazowe uszkodzenia mózgu, stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce i inne schorzenia układu nerwowego.

Metoda celowana PNF to innowacyjna terapia, która pomaga pacjentom w wykonywaniu codziennych czynności i osiągnięciu większej niezależności.

Terapeuci stosują zaawansowane techniki, takie jak opór dynamiczny, rozluźnianie tkanek czy proprioceptywny trening neuromuskularny, by tworzyć nowe wzorce ruchowe, poprawiające sprawność pacjenta. Jest stosowana w rehabilitacji po urazach, operacjach oraz w leczeniu schorzeń neurologicznych, takich jak pourazowe uszkodzenia nerwów czy stwardnienie rozsiane.

Metoda NDT Bobath to innowacyjne podejście w rehabilitacji neurologicznej, stosowane zarówno u dorosłych oraz dzieci.

U dorosłych znajduje zastosowanie po udarze mózgu, a u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym lub obniżonym napięciem mięśniowym. Metoda NDT Bobath opiera się na holistycznym podejściu do pacjenta, uwzględniającym jego indywidualne potrzeby, i skupia się na poprawie funkcji ruchowych, równowagi i koordynacji, aby poprawić jakość życia pacjentów z neurologicznymi zaburzeniami ruchowymi.