Neurologopeda dziecięcy

Neurologopeda to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem i terapią zaburzeń mowy, języka oraz komunikacji u dzieci. Wspiera on prawidłowy rozwój komunikacyjny, zarówno u dzieci zdrowych, jak i tych z różnego rodzaju deficytami mowy.

Neurologopeda może pomóc dzieciom w różnym wieku, począwszy od niemowląt z opóźnieniem w rozwoju mowy, poprzez przedszkolaków z zaburzeniami wymowy, aż po starsze dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu czy rozumieniu tekstu.

Terapia neurologopedyczna jest oparta na indywidualnym podejściu, uwzględniającym unikalne potrzeby dziecka oraz jego otoczenie. Może obejmować różnorodne techniki terapeutyczne, takie jak trening artykulacyjny, trening słuchowy, ćwiczenia logopedyczne czy terapię komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Działalność neurologopedy ma szerokie zastosowanie w wielu obszarach, m.in. w przypadku dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi, autyzmem, zespołami genetycznymi, zaburzeniami słuchu czy afazją, jak również u dzieci z trudnościami w nauce czy rozwoju społeczno-emocjonalnym.

Hasło ogólne do działu o neurologopedii może być np. "Komunikacja bez granic", podkreślając rolę neurologopedy w wspieraniu dzieci w rozwijaniu ich umiejętności komunikacyjnych, które są fundamentalne dla prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i osiągania pełnego potencjału.

Badanie metodą Prechtla –  Indywidualna trajektoria rozwojowa od urodzenia do 6 miesiąca życia – certyfikat Warszawa 2014 r 

Ocena globalnych wzorców ruchowych jest bardzo czułym , szybkim i nieinwazyjnym narzędziem, stanowi nawet 95 % prawidłowo postawionych diagnoz. Jest doskonałym wyznacznikiem  wczesnych  uszkodzeń i dysfunkcji mózgu. Służy do funkcjonalnej oceny młodego układu nerwowego od urodzenia do 6 miesiąca życia dziecka i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości umożliwia wczesną rehabilitację.

Zakres prac naszego Neurologopedy dziecięcego

Diagnoza neurologopedyczna niemowlęcia

Jest to która opiera się przede wszystkim na: ocenie budowy jamy ustnej i odruchowych reakcji oralnych, ocenie odruchów orofacjalnych, ocenie chwytania i ssania piersi, ocenie efektywności pobierania pokarmu, kontroli obszaru ustno – twarzowego.

Ocena zakresu trudności w karmieniu na podstawie klasyfikacji B.Kerznera

Ocena ujawni niepokojące objawy alarmowe , zachowania alarmowe oraz  postępowanie w trudnościach w karmieniu. (Diagnostic and Statistical Manual of Mentel Disorders  2013 r.)

Postępowanie terapeutyczne w przypadku zaburzeń połykania

Zaburzenia dotyczące fazy ustno – gardłowej spowodowanej między innymi: nieprawidłowościami w budowie anatomicznej jamy ustnej, niedojrzałością funkcji orofacjalnych , obniżonym / podwyższonym napięciem mięśniowym (wypracowanie fizjologicznej pozycji wyjściowej; higiena jamy ustnej; stymulacja przygotowawcza: pędzlowanie, bodźce termiczne , wibracje , kinesiotaping ; dostosowanie konsystencji pokarmu do możliwości pacjenta).

Butelka – smoczek – łyżeczka – jak skutecznie nauczyć dziecko nowych umiejętności ?
Kluczowe narzędzia w procesie nauki nowych umiejętności u dziecka, umożliwiające stopniowe wprowadzanie zmian i rozwijanie samodzielności.
Badanie rozwoju mowy na tle rozwoju psychoruchowego

Badanie rozwoju mowy na tle rozwoju psychoruchowego pozwala ocenić kompleksowy rozwój dziecka, uwzględniając zarówno aspekty mowy, jak i ogólnego rozwoju psychoruchowego, co jest istotne w diagnozowaniu ewentualnych zaburzeń oraz planowaniu terapii logopedycznej.

Terapeutyczna higiena jamy ustnej
Terapeutyczna higiena jamy ustnej to istotny element opieki zdrowotnej u dzieci, obejmujący m.in. odpowiednie metody czyszczenia jamy ustnej, naukę prawidłowej techniki szczotkowania zębów oraz korzystanie z odpowiednich produktów, wspierający zdrowy rozwój zębów i jamy ustnej. Poprawna terapeutyczna higiena jamy ustnej może przyczynić się do uniknięcia licznych problemów zdrowotnych związanych z jamą ustną u dzieci w przyszłości.